Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 3 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung chính của việc thiết kế mặt bằng tổng thể, nguyên tắc thiết kế mặt bằng tổng thể XNCN, các dạng nhà công trình sản xuất - các giải pháp quy hoạch mặt bằng XNCN,... Mời các bạn cùng tham khảo.