Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 4 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

Nội dung chương 4 cung cấp cho người học cách phân loại và phân cấp nhà sản xuất, những ảnh hưởng của tổ chức sản xuất đến kiến trúc của nhà sản xuất, trang thiết bị vận chuyển trong nhà sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.