Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững: Quy hoạch khu công nghiệp

Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững: Quy hoạch khu công nghiệp giới thiệu các nguyên tắc quy hoạch khu công nghiệp, nguyên tắc bố trí, các khu chức năng, quy hoạch cây xanh, quy hoạch không gian, quy hoạch giao thông, các loại hình công nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quy hoạch đô thị, Kiến trúc - xây dựng.