Bài giảng Thủy năng - Thủy điện: Chương 9.2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Bài giảng "Thủy năng - Thủy điện- Chương 9.2: Nhà máy" cung cấp cho người học các kiến thức về tua bin máy phát điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.