Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 2: Một số khái niệm cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một chương trình C++, các thành phần cơ bản của C++. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.