Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và xất dữ liệu, các hàm toán học. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.