Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 7: Mảng một chiều, hai chiều" cung cấp cho người học các khái niệm về mảng một chiều, khai báo mảng, sử dụng mảng, mảng hai chiều. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.