Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 8: Vector" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu vector, khai báo vector, các phương thức khai báo vector. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.