Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn thông tin loại số, biểu diễn thông tin loại phi số, đơn vị tính và các hệ đếm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.