Bài giảng Tin học ứng dụng: Công thức và hàm - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng: Công thức và hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức và hàm, các hàm cơ bản, các toán tử và dạng dữ liệu, tham chiếu tương đối, tuyệt đối, cách sử dụng hàm mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.