Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Thao tác cơ bản, ví dụ về tạo bảng tính, in ấn và lưu file PDF. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.