Bài giảng Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng: Hệ điều hành Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi động máy tính và Windows, màn hình làm việc của Windows, các đối tượng của Windows, tắt máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.