Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Bài toán tối ưu - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Bài toán tối ưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán tối ưu dạng tổng quát, bài toán sản xuất, bài toán đầu tư. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.