Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức về giải phương trình và giải hệ phương trình bằng Solver và bằng ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.