Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi quy và tương quan, dự báo. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.