Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.