Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư - Lê Viết Mẫn

Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, giá trị tương lai, giá trị hiện tại, các giá trị khác, phuhowng pháp lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.