Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ thông tin và máy tính, sử dụng Windows Explorer, soạn thảo tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.