Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 13 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 13: Lập trình VBA trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu VBA, một số kiến thức cơ bản, VBA, Macro, xây dựng hàm mới trong Excel, một số ví dụ cơ bản về Marco. Mời các bạn cùng tham khảo.