Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 6 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 6: Một số tính năng khác của Word" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập Bookmark và Hyperlink, tạo chỉ mục cho ảnh, kiểm tra thay đổi, thêm các dòng bình luận (comment), tạo chú thích cho văn bản, tính năng đếm từ, bảo vệ tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.