Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 8 - Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng "Tin học văn phòng - Bài 8: Thao tác với bảng tính trên Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu MS Excel, các thao tác cơ bản trên Excel, xử lý dữ liệu trong bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.