Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 10: Xây dựng cầu thép

Bài giảng "Xây dựng cầu - Chương 10: Xây dựng cầu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Chế tạp kết cấu thép, phương pháp lắp hẫng và nửa hẫng, phương pháp lao kéo dọc và lao kéo ngang... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.