BÀI TẬP KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN SIMBA ACCOUNTING

Cuốn bài tập thực hành này bao gồm hệ thống bài tập xuyên suốt nội dung
kế toán doanh nghiệp, có số liệu nghiệp vụ cụ thể và hướng dẫn hạch toán
chi tiết trong phần mềm. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi và sử dụng ngay
được phần mềm vào công tác kế toán của doanh nghiệp mình.