BÀI TẬP LỚN TƯỜNG CHẮN ĐẤT

Loại đề bài: Tường chắn BTCT
- Tải trọng bề mặt q = 0; độ sâu MNN cách MDTN z1 = 1.5m.
- Góc ma sát lưng tường δ = 0; góc nghiêng mặt đất với phương ngang: 100
- Số liệu địa chất sau tường: C = 0; φ = 300 ; γ = 17 KN/m3; γ1 = 21 KN/m3; C2 = 0;
φ2 = 300; γ2 = 21 KN/m3.
- Tường chắn BTCT, Bê tông B20, nhóm cốt thép CII, A-II
- Chiều sâu chắn đất H = 5.5m.