Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết trình bày thông tin kế toán môi trường trong doanh nghiệp; những thách thức khi áp dụng; định hướng áp dụng kế toán môi trường trong dn ở Việt Nam.