Ebook 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 ebook gồm các nguyên tắc: nguyên tắc tầm quan trọng, nguyên tắc toàn cảnh, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc đỉnh Everest, nguyên tắc chuỗi liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.