Ebook Bài tập Sức bền vật liệu - Vũ Đình Lai, Nguyễn Văn Nhậm

“Bài tập sức bền vật liệu” được biên soạn theo nội dung của chương trình môn học sức bền vật liệu. Tài liệu nhằm phục vụ cho việc học tập và giảng dạy tại các trường đại học kỹ thuật thuộc hệ tập trung và tại chức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.