Ebook Giá trị bền vững: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm phần còn lại: giới thiệu bộ công cụ giá trị bền vững, lời giới thiệu về giá trị bền vững các quy tắc, kết hợp,...Mời các bạn cùng tham khảo!