Ebook Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ: Phần 1 - Trịnh Xuân Thuận

Cuốn sách Giai điện bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ kể về lịch sử của vũ trụ. Phần 1 của cuốn sách trình bày một cách chi tiết quá trình sinh thành cái vô cùng lớn từ cái vô cùng bé của vũ trụ. Cuốn sách cũng bàn về sự điều chỉnh cực kỳ chính xác của vũ trụ để cho ý thức xuất hiện và có khả năng thâu tóm được sự đẹp đẽ lộng lẫy cũng như tổ chức của vũ trụ và cho nó một ý nghĩa nào đó. Sách cũng trình bày quá trình phát hiện ra mối liên hệ giữa con người và vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo.