Ebook Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ: Phần 2 - Trịnh Xuân Thuận

Cuốn sách Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ của tác giả Trịnh Xuân Thuận - Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới cho chúng ta một cách nhìn toàn diện về lịch sử của vũ trụ. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách tác giả đã dẫn dắt chúng ta lần theo hành trình của công cuộc khám phá vũ trụ với ngôn ngữ giản dị, trong sáng và giàu chất văn học. Đây là cuốn sách nằm trong top 100 cuốn sách về khoa học - kỹ thuật bán chạy trong tháng. Mời các bạn cùng tham khảo.