Ebook Khát vọng tới cái vô hạn: Phần 2 - Trịnh Xuân Thuận

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày các nội dung sau: vô hạn và sự lặp lại không ngừng (vô hạn), sự vô hạn của các đa vũ trụ, sống cùng với đa vũ trụ và vô hạn. Bên cạnh đó, tác giả còn thêm vào những hình ảnh và một tập ảnh minh họa màu, không chỉ làm sáng tỏ những điều mà tác giả trình bày mà còn giúp bạn đọc dễ hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo.