Ebook Kiến trúc kì diệu: Phần 2

Kiến trúc ngoài việc phản ánh đời sống, còn phục vụ cho đời sống nhờ kỹ thuật các công trình, đem lại vị trí và môi trường cho cuộc sống hiện thực và hoạt động sản xuất. Cuốn sách này nói về những kiến thức về kiến trúc thông qua các công trình trong và ngoài nước cũng như những câu chuyện huyền thoại, thông qua kiến trúc muôn màu muôn vẻ, viết ra quá khứ, hiện tại và tương lai của lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tìm hiểu.