Ebook MBA trong tầm tay - Chủ đề Nghiên cứu tình huống trong đầu tư tự doanh: Phần 1

Tài liệu Đầu tư tự doanh và nghiên các cứu tình huống là tuyển tập những câu chuyện về quá trình khởi nghiệp và phát triển trong những lĩnh vực mới, về các nhà đầu tư tự doanh, những cơ hội và yếu tố cần thiết để họ tạo dựng cơ nghiệp; ghi lại những ví dụ thực tế nhằm bổ trợ cho tài liệu MBA trong tầm tay - Đầu tư tự doanh. Tài liệu có cấu trúc gồm 19 chương và được chia thành 2 tài liệu, tài liệu phần 1 này sẽ gồm 9 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.