Ebook Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô: Phần 1

Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát cầu nhỏ và cống, tính toán lưu lượng, phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống, tính toán thủy lực cống cầu nhỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.