Ebook Tự học thiết kế mạng và xây dựng mạng máy tính: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

Sách được bố cục rõ ràng theo từng đề mục. Đặc biệt ở cuối mỗi chương, tác giả có đưa vào phần tóm tắt sơ lược và một số bài toán cụ thể để giúp bạn có cơ hội ôn lại những nội dung bạn đã học được đồng thời củng cố và áp dụng chúng vào những tình huống nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sách. Hy vọng cuốn sách này sẽ thật sự hữu ích cho các bạn trong quá trình tự học và làm việc với mạng máy tính.