Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 2

tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công" với các nội dung như sau: tổng hợp các loại virus worm, trojan, spyware; cách diệt và khôi phục máy vi tính bị nhiễm; cách diệt virus w32.randsom.a; cách diệt trojan.fakemess; khôi phục các giá trị gốc trong registry; cách diệt w32.gaut.a; cách diệt trojan.newarxy; cách diệt w32.wecori; cách diệt backdoor bifrost m; cách diệt Informatics bancos ac; cách diệt w32.haraki; cách diệt win32/psw online games net... mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.