Giáo trình Lý thuyết tài chính - Tiền tệ (Phần 2, tái bản lần 3): Phần 1

Nội dung giáo trình Lý thuyết tài chính - Tiền tệ (Phần 2, tái bản lần 3): Phần 1 giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Hệ thống tài chính, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian. Mời các bạn cùng tham khảo!