Giáo trình Lý thuyết tài chính - Tiền tệ (Phần 2, tái bản lần 3): Phần 2

Tiếp nội dung của phần 1, phần 2 của Giáo trình Lý thuyết tài chính - Tiền tệ (Phần 2, tái bản lần 3) cung cấp cho người học các kiến thức: Tín dụng, lãi suất, chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!