Khả năng xử lý nền đất yếu đê chắn sóng cảng Chân Mây bằng phương pháp thay thế sử dụng đá mi

Bài viết tiến hành nghiên đặc điểm địa kỹ thuật nền đê cũng như đề xuất biện pháp xửlý để đảm bảo nền đê chắn sóng cảng Chân Mây được ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.