Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: An toàn chuyển động của ô tô trong đêm khi sử dụng đèn chiếu sáng phía trước

Mục tiêu luận án: Trên cơ sở nghiên cứu tầm nhìn của người lái trong điều kiện sử dụng đèn chiếu sáng phía trước và khả năng phanh của ô tô để tính toán vận tốc an toàn của ô tô trong điều kiện chiếu sáng đó; thí nghiệm để kiểm chứng các kết quả tính toán lý thuyết.