Mô hình giải tích đáp ứng khí động học của kết cấu mảnh theo phương tác động của gió

Bài viết giới thiệu một mô hình giải tích mở rộng để tính toán đáp ứng chuyển vị của kết cấu mảnh thẳng đứng theo phương tác động của gió, trong đó có xét đến các tác động của các thành phần khác nhau của dòng rối khí quyển.