Mô phỏng quá trình thủy hóa xi măng có sử dụng tro bay, muội silic bằng công cụ số VCCTL

Bài viết sẽ giới thiệu về công cụ số VCCTL cũng như các thông số đầu vào cần thiết để có thể mô phỏng quá trình thủy hóa của bê tông xi măng để từ đó có thể dự đoán một số tính chất cơ học của bê tông.