Một số suy nghĩ về tiếp cận bài toán Địa kỹ thuật theo phương pháp và công nghệ hiện đại và hệ quả của nó

Bài viết giới thiệu và phân tích, một cách chi tiết, hiện đại phương pháp giải quyết các vấn đề địa kỹ thuật bằng cách sử dụng Burland Tam giác. Mời các bạn tham khảo!