Nghiên cứu độ bền ăn mòn thép kết cấu trong môi trường nước mặn tại hiện trường - TS. Nguyễn Đình Tân

Thành phần hóa học thép, tính chất cơ học thép kết cấu, hình thức và độ bền ăn mòn thép kết cấu, sản phẩm ăn mòn là những nội dung chính trong bài viết "Nghiên cứu độ bền ăn mòn thép kết cấu trong môi trường nước mặn tại hiện trường". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.