Nghiên cứu phương pháp lựa chọn bảng mục từ ngành công trình xây dựng trong đề án biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam

Bài viết này trình bày phương pháp tiếp cận khoa học trong lựa chọn và đề xuất các mục từ đại diện xứng đáng cho bức tranh tổng thể tri thức, thành tựu của ngành xây dựng trong bộ BKTT Việt Nam.