Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 1/2018

Tạp chí cung cấp với các bài viết: Hà Nội hợp tác khởi nghiệp sáng tạo tìm hướng đi mới cùng đối tác Hàn Quốc; Hội thảo “Pháp lý khởi nghiệp và sở hữu trí tuệ”; tp Hồ Chí Minh thúc đẩy khởi nghiệp hiệu quả; Start-up Việt Logivan nhận 600.000 USD đầu tư từ quỹ 04 Singapore; Putatu ứng dụng hoàn tiền thông minh cho người mua; hệ sinh thái khởi nghiệp của Malaixia động lực để phát triển; Start-up làm thế nào để không chết yểu? (P2).