Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 11/2018

Tạp chí thông tin đến độ giả các nội dung: Start-up Wheel 2018 mở rộng đối tượng tham gia; quỹ ESP Capital muốn tăng vốn đầu tư cho start-up Việt; trào lưu ‘sống cùng’ Start-up Việt chưa bắt nhịp; Start-up Edtech Việt nhận đầu tư từ quỹ Singapore; Umbala sức mạnh Việt Nam giữa thung lũng Silicon Mỹ; Mafia Paypal đằng sau thành công của những người sáng lập; năm trụ cột của khởi nghiệp công nghệ (Phần cuối).