Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 12/2018

Tạp chì gồm các bài viết diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; nguồn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam; FAN4 hỗ trợ các dự án khởi nghiệp phát triển bền vững; VIISA đầu tư vào 4 start-up; Fresh Deli hành trình bữa ăn trưa sạch; Start-up thế giới nhìn lại 2017 và một số nhận định cho 2018; thực hiện không thành công chương trình thúc đẩy khởi nghiệp của chính phủ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm (P1).