Thuyết minh tốt nghiệp: Quy hoạch khép kín khu dân cư phía Tây và điều chỉnh khu B khu phố Long Hải Nam – thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên

Thuyết minh tốt nghiệp: Quy hoạch khép kín khu dân cư phía Tây và điều chỉnh khu B khu phố Long Hải Nam – thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên bao gồm những nội dung về đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu đất thiết kế; nhiệm vụ nội dung quy hoạch; tính toán quy hoạch chiều cao; tính toán khối lượng đào đắp; thiết kế đường; kết luận và kiến nghị.