Ứng dụng mô hình phần tử tiếp xúc phân tích ổn định chống trượt đập bê tông trọng lực

Bài viết Ứng dụng mô hình phần tử tiếp xúc phân tích ổn định chống trượt đập bê tông trọng lực trình bày về đề xuất mô hình cơ học giữa đập và nền; mô phỏng tiếp xúc trong phần mềm ansys, một số ví dụ tính toán. Mời các bạn tham khảo.